aktualności

17
września
2019
Kiermasz używanych podręczników
Biblioteka

 

K I E R M A S Z

używanych podręczników dla VII LO
ORGANIZOWANY PRZEZ BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ oraz SU
w dniach od 16 września- do 20 września
w godz.10:45-12:25

REGULAMIN ODDAWANIA KSIĄŻEK NA KIERMASZ:

1. Biblioteka szkolna udostępniając swoje pomieszczenia jedynie pośredniczy między uczniami w sprzedaży i zakupie podręczników szkolnych, nie czerpiąc z tego żadnych korzyści finansowych. Sprzedaż podręczników prowadzą uczniowie Samorządu Uczniowskiego.

2. Uczniowie chcący oddać książki na kiermasz dokonują spisu podręczników wg wzoru

Imię ….. Nazwisko ………. Klasa ………… adres mailowy ……

Lp. autor tytuł proponowana cena uwagi

wraz z adnotacją „Zapoznałem się z regulaminem”
podpis ……………………….

3. Właściciel podręczników wpisuje ołówkiem na stronie tytułowej sprzedawanych książek: swoje imię i nazwisko, klasę
oraz proponowaną cenę i dostarcza podręczniki do biblioteki szkolnej do 13 września br.

4. Rozliczenia za sprzedaż podręczników dokonywane będą cyklicznie, po zakończeniu kiermaszu, tj. od 23 września. Absolwenci szkoły o sprzedanych pozycjach powiadamiani będą drogą elektroniczną.

5. Po zakończeniu kiermaszu, tj. od 23 września uczniowie zobowiązani są do odbioru niesprzedanych książek lub mogą przekazać je na własność bibliotece szkolnej.

6. Dwa miesiące po terminie zakończenia kiermaszu nieodebrane podręczniki przechodzą na własność biblioteki szkolnej.

ZOBACZ WSZYSTKIE


PARTNERZY I PRZYJACIELE


© 2019 VII liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sosnowcu

Wszystkie prawa Zastrzeżone Projekt i realizacja Strony internetowe Sosnowiec