Nasz projekt otrzymał tytuł: „Złotego Jabłka 2015” pod względem jakości

Projekt Comenius w ramach Programu Uczenie się przez Całe Życie
»Fun around fashion with ecological passion« realizowany w latach 2012-14 wygrał pierwsze miejsce w Słowenii i otrzymał tytuł: „Złotego Jabłka 2015” pod względem jakości


GOLDEN APPLE OF QUALITY 2015

(ZLATO JABOLKO KAKOVOSTI 2015)

Gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania przez nasz projekt nagrody przyznanej przez Narodową Agencję w Słowenii.

Tuesday the 22nd.
Copyright 2012

©