Sprawiedliwi, aktywni, świadomi ...

Nasza Szkoła zgłosiła się do udziału w międzynarodowym projekcie edukacyjnym Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – budowa podstaw dla kampanii „Szkół Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu” i została zakwalifikowana do realizacji tego projektu.

Jest to pilotażowy projekt, który będzie trwał do 30.04.2016. Jego celem jest zwiększenie wiedzy i wrażliwości na temat współzależności globalnych, a także podniesienie aktywności uczniów i nauczycieli szkół (II, III i IV etap edukacyjny) na rzecz działań popularyzujących Sprawiedliwy Handel i odpowiedzialną konsumpcję.

30 października 2014 klasy III R Gim, I R LO, I M LO oraz III LO (grupa z etyki) uczestniczyła w zajęciach nt. sprawiedliwego handlu, które przeprowadziła Pani Magdalena Noszczyk - Specjalistka ds. edukacji globalnej i ekologicznej.

Tuesday the 22nd.
Copyright 2012

©