Olimpiada z języka rosyjskiego

W dniu 1.12.2015 r. uczennica naszego liceum weźmie udział w I etapie Olimpiady Języka Rosyjskiego. Organizatorem konkursu jest Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Olimpiada Języka Rosyjskiego dla uczniów polskich szkół ponadgimnazjalnych jest jedną z olimpiad przedmiotowych, której laureaci i finaliści zwolnieni są z egzaminu maturalnego z przedmiotu „język obcy nowożytny – język rosyjski”. Powołana do życia w roku 1969, należy do najstarszych ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych w naszym kraju.

Szkolnym opiekunem konkursu jest Pani mgr Katarzyna Adamska.

Thursday the 18th.
Copyright 2012

©