Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK)

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Polski Związek Koszykówki ogłosił konkurs na utworzenie Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (SMOK). Wniosek o utworzenie takiego ośrodka w naszej szkole został złożony do Stowarzyszenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku od września na terenie naszej Szkoły ruszyły zajęcia w ramach Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki dla dziewcząt.
SMOK to projekt upowszechniania koszykówki realizowany wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Zainteresowanie w naszej szkole jest ogromne i jak wszystkim wiadomo w tej dyscyplinie odnosimy duże sukcesy.

Głównymi celami Programu są :

1. Przygotowanie ogólnorozwojowe i sprawnościowe dzieci i młodzieży uczestniczących w realizacji Programu.
2. Nauka i doskonalenie umiejętności gry w koszykówkę.
3. Nabór i selekcja dzieci i młodzieży do koszykówki.
4. Doskonalenie nauczycieli W.F., instruktorów i trenerów.
5. Podniesienie poziomu organizacyjnego i szkoleniowego klubów.
6. Organizacja masowych imprez koszykarskich.

Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki będących w dyspozycji Polskiego Związku Koszykówki.

Saturday the 20th.
Copyright 2012

©