Zarząd Samorządu Uczniowskiego

PRZEWODNICZĄCY

Eryk Świercz– I R LO

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO


Karolina Churas – II RA LO

SKARBNIK

 Jakub Ślusarczyk – I R GIM

SEKRETARZ


Sandra Bijak  – I M LO

CZŁONKOWIE

 

 

 

Karolina Mazik– II RDH GIM

Oliwia Poziomek– I S GIM

Marcel Makuch– I R LO
..................................

Radosław Gołuszko - I Med

Tuesday the 22nd.
Copyright 2012

©