Głosowanie na I Młodzieżowy Szkolny Budżet Obywatelski

Rusza głosowanie na  I Młodzieżowy Szkolny Budżet Obywatelski w naszej szkole. To Wy zadecydujecie który z projektów zostanie wykonany na terenie naszej szkoły. Wpłynęło do nas 6 projektów napisanych przez uczniów i trzy spośród nich zostaną poddane głosowaniu:

1. Dystrybutory Wody
2. Strefa Relaksu - zagospodarowanie Patio
3. Szkolny Radiowęzeł

PROJEKT 1 - DYSTRYBUTORY WODY

Autorzy: Wiktoria Sadłocha, Natalia Walasek - 3RDH

Koszt projektu: 1200 PLN

Projektem jest postawienie w szkole dystrybutorów wody. Urządzenia te pozwolą uczniom mieć bezpośredni dostęp do zimnej oraz ciepłej wody pitnej w naszej szkole. Na terenie szkoły znalazłyby się dwa dystrybutory zaopatrzone w wodę i kubki. 

 

PROJEKT 2 - STREFA RELAKSU - ZAGOSPODAROWANIE PATIO

Autor: Karolina Churas - 3R LO

Koszt projektu: 3700 PLN

Projekt ma na celu zagospodarowanie Patio, które znajduję się obok stołówki szkolnej. Miałaby powstać tam strefa relaksu, z fotelami, pufami i telewizorem. Uczniowie mogliby korzystać z tej strefy, aby się zrelaksować i wyciszyć. W planach jest zakup 10 Foteli (puf) - WOREK SAKO oraz 50 calowego telewizora.

 

PROJEKT 3 - SZKOLNY RADIOWĘZEŁ


Autor: Eryk Świercz - 2R LO

Koszt: 4200 PLN

Przedmiotem projektu jest utworzenie w naszej szkole "radiowęzła". Radio służyłoby przede wszystkim do wykłaszania komunikatów oraz wiadomości z życia szkoły np. Ogłoszenia, zastępstwa, zwolnienia, komunikaty Dyrektora i Samorządu Uczniowskiego, ale również do puszczania muzyki w trakcie przerw, co z pewnością poprawiłoby samopoczucie uczniów i nauczycieli. W planie jest zakup zestawu nagłaśniającego wyposażonego we wzmacniacz, 20 głośników oraz mikrofon. A także okablowanie.


 

Saturday the 20th.
Copyright 2012

©