Zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym i terapeutycznym

Zapraszam uczniów liceum oraz gimnazjum do uczestnictwa w zajęciach o charakterze psychoedukacyjnym i terapeutycznym.

Terminy zajęć

GRUPA DLA UCZNIÓW LICEUM  - W CHWILI OBECNEJ BRAK CHĘTNYCH (MOŻLIWOŚĆ ZAPISU)

GRUPY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM - CZWARTKI GODZINA 9.30

                                                         PIĄTKI GODZINA 14.10

ZAPISY U PSYCHOLOGA - POKÓJ NR 17 (PARTER)

Cele zajęć:

  • poznanie siebie ze szczególnym uwzględnieniem mocnych stron
  • nauka radzenia sobie ze stresem (stosowanie strategii adekwatnych do sytuacji)
  • nauka nazywania emocji oraz radzenia sobie z emocjami
  • nauka radzenia sobie ze złością
  • zwiększanie efektywności komunikowania się
  • doskonalenie umiejętności społecznych – funkcjonowanie w grupie, autoprezentacja, nawiązywanie i podtrzymywanie relacji, asertywność
  • kształtowanie umiejętności interpersonalnych
  • doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów
  • doskonalenie technik uczenia się oraz zapamiętywania
  • profilaktyka uzależnień
Tuesday the 23rd.
Copyright 2012

©