Dzień Przedsiębiorczości 2014


Zapraszamy młodzież licealną
do udziału
w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości" organizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

 Cele projektu:

 • złączenie środowisk przedsiębiorców w edukację młodzieży,
 • zbudowanie dobrych relacji między szkołą a miejscem pracy,
 • uświadomienie młodym ludziom konieczności dostosowywania się do
 • zmieniających się warunków na rynku pracy,
 • szerzenie przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży.

 Cele szczegółowe:

 • pomoc uczniom w zweryfikowaniu ich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
 • zapoznanie uczniów w praktyce ze specyfiką konkretnych zawodów,
 • pomoc uczniom w pozyskaniu informacji o wymaganym wykształceniu,
 • umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danej profesji.

 Przedstawiciele najaktywniejszych szkół i firm będą zaproszeni
na uroczystą Galę Przedsiębiorczości.

 Aby wziąć udział w „Dniu przedsiębiorczości" należy:

 • zgłosić się do wychowawcy klasy lub szkolnego koordynatora „Dnia przedsiębiorczości",
 • wypełnić otrzymaną „Kartę zgłoszenia ucznia" i dać rodzicom (opiekunom) do podpisu „Kartę zgody rodziców",
 • oddać wychowawcy klasy lub szkolnemu koordynatorowi „Dnia przedsiębiorczości" podpisane formularze.
 • Szkolny koordynator zgłasza szkołę do udziału w „Dniu przedsiębiorczości" na stronie internetowej projektu, a uczniom rezerwuje stanowiska w wybranych firmach i instytucjach.
 • Zapytaj rodziców, znajomych, czy firma, w której pracują, włączyła się w akcję.
 • Jeśli nie, zachęć do udziału i przedstaw w skrócie założenia projektu.

 

Korzyści dla uczniów uczestniczących w „Dniu przedsiębiorczości"

 

 • Bezpośrednie poznanie wymagań stawianych pracownikom na różnych stanowiskach w danej branży.
 • Uświadomienie sobie związku między wykształceniem a karierą zawodową.
 • Pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
 • Możliwość porównania wyobrażenia o danym zawodzie, stanowisku pracy z rzeczywistością.
 • Przekonanie się o znaczeniu relacji interpersonalnych dla dobrego funkcjonowania w miejscu pracy.
 • Zapoznanie się z organizacją i zarządzaniem firmą.

 Korzyści dla szkoły uczestniczącej w „Dniu przedsiębiorczości"


Szkoła:

 • Otrzymuje narzędzie do motywowania uczniów do większego zainteresowania nauką.
 • Otrzymuje szansę na pełniejsze niż w warunkach szkolnych przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 • Zyskuje partnerów w dobrym przygotowaniu uczniów do wejścia na rynek pracy.
 • Realizuje zadania w zakresie przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy.

 

Nauczyciel:

 • Poznaje i analizuje różnorodne wypadki związane z wyborem i weryfikacją dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej uczniów w ramach działań wychowawczych

Zadania rodziców

Mogą Państwo włączyć się do organizacji „Dnia przedsiębiorczości” poprzez:

 • przyjęcie jednego ucznia w swoim miejscu pracy,
 • zaproszenie do swojej firmy większej liczby uczniów poprzez włączenie do udziału w przedsięwzięciu swoich współpracowników,
 • zachęcenie znajomych do przyjęcia uczniów w firmach i instytucjach, w których pracują.
 • Pamiętajcie Państwo, że uczniowie są zainteresowani pracą zarówno w dużych firmach, jak i w małych przedsiębiorstwach, szpitalach, sądach, bibliotekach i innych instytucjach.

 Aby włączyć się do „Dnia przedsiębiorczości",

wystarczy wypełnić „Kartę zgłoszenia konsultanta", przekazać ją szkolnemu koordynatorowi i 2kwietnia2014r. przyjąć ucznia na 3-5 godzin w swoim miejscu pracy.

Korzyści dla firm

Dołączając do grona firm i instytucji realizujących projekt, otrzymujecie Państwo szansę na:

Mogą Państwo włączyć się do organizacji „Dnia przedsiębiorczości” poprzez:

 • zdobycie uznania dla osiągnięć firmy,
 • promocję przedsiębiorstwa,
 • budowanie dobrych relacji z lokalną społecznością,
 • pozyskanie potencjalnych pracowników i partnerów w biznesie,
 • satysfakcję z pomocy młodym ludziom w podjęciu trafnych decyzji dotyczących ich dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej,
 • udział w uroczystej Gali Przedsiębiorczości.

Regulamin konkursu na fotoreportaż

 1. Konkurs organizowany jest dla uczniów uczestniczących w "Dniu przedsiębiorczości".
 2. Fotoreportaż powinien być artystyczną dokumentacją "Dnia przedsiębiorczości".
 3. Fotoreportaż może być w formie:
  • drukowanej
  • prezentacji
  • filmu
 4. Praca powinna zawierać 5-10 zdjęć ilustrujących "Dzień przedsiębiorczości", opatrzonych krótkim podpisem.
 5. Z jednej szkoły mogą być przesłane maksymalnie 3 fotoreportaże.
 6. Praca musi być autorstwa tylko jednego ucznia
 7. Zwycięzcę Konkursu wybierze Komitet Honorowy "Dnia przedsiębiorczości".
 8. Komitet przyzna Nagrodę za Najlepszy Fotoreportaż z "Dnia przedsiębiorczości" oraz może przyznać wyróżnienia.
 9. Najlepszy fotoreportaż oraz wyróżnione prace będą zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
 10. Laureaci Konkursu będą zaproszeni na uroczystą Galę Przedsiębiorczości.
 11. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszy Fotoreportaż z "Dnia przedsiębiorczości".
 12. Prace prosimy przesyłać do 9 maja 2014 roku pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .p '; document.write(''); document.write(addy_text38080); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pocztą na adres:
  Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
  ul. Kielecka 1/1
  02-504 Warszawa


  z dopiskiem "Fotoreportaż - Dzień przedsiębiorczości"

Dokument do pobrania:

Prezentacja ogólna

Karta zgłoszeniowa ucznia

Karta zgłoszeniowa konsultanta - opiekuna ucznia

Karta zgody rodziców


 

Sunday the 20th.
Copyright 2012

©