Kryteria i wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów w ZSO14

 JĘZYK POLSKI

 MATEMATYKA

 JĘZYKI OBCE

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

 FIZYKA

 CHEMIA

 HISTORIA

 WOS

 BIOLOGIA

 GEOGRAFIA

 INFORMATYKA

 PLASTYKA I ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

 RELIGIA I ETYKA

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 ZAJĘCIA TECHNICZNE

 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 WIEDZA O KULTURZE

 WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Friday the 20th.
Copyright 2012

©