25 lat minęło.......

VII Liceum Ogólnokształcące imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sosnowcu zorganizowało w dniu 26 maja 2017 roku uroczystą galę z okazji 25-lecia VII Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu oraz 20-lecia nadania Szkole imienia, którą poprowadzili Katarzyna Góral oraz Adam Mirek.

Prowadząca uroczystość przywitała wszystkich zaproszonych gości, wśród których znaleźli się:

  • Przedstawiciele władz miasta i władz oświatowych: Arkadiusz Chęciński  - Prezydent Miasta Sosnowiec , Wilhelm Zych - Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Byszewski - Pełnomocnik Prezydenta ds. Edukacji, Wacław Wójcik - Kuratorium Oświaty, Wizytator do spraw obronności , radni Miasta Sosnowiec: Wanda Olko, Jan Bosak, Wiesław Suwalski i Kamil Wnuk
  • Dyrektorzy sosnowieckich szkół średnich: Krzysztof Będkowski- Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych , Zbigniew Cecot  - Dyrektor I LO im. W. Roździeńskiego, Dorota Leszczyńska  - Dyrektor  II LO im. E. Plater, Piotr Smok  - Dyrektor  III LO im. B. Prusa, Grzegorz Walotek - Dyrektor  IV LO im. St. Staszica, Marek Wiewiórowski - Dyrektor  LO im. J. Korczaka
  • Emerytowani nauczyciele VII LO: Kazimierz Mużykowski -nauczyciel wychowania fizycznego, Małgorzata Sokół -nauczycielka fizyki , Wiktoria Czyż -  nauczycielka języka polskiego, Bogusława Sadza - nauczycielka matematyki , Teresa Borzęcka -nauczycielka chemii, Ewa Kowacka -  nauczycielka języka rosyjskiego, Olga Bobrowska -nauczycielka matematyki, Grażyna Gemborek -nauczycielka języka łacińskiego
  • Pozostali goście:  Dorota Wiśniewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40, Ks. Stefan Wyporski - Proboszcz Parafii pw. św. Floriana Męczennika, Stanisław Lis - Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Koła Sosnowiec
  • Oraz liczne grono abiturientów naszej szkoły

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu głos zabrał Dyrektor Szkoły Tomasz Pawłowski, w swoim przemówieniu podkreślając wkład wszystkich podmiotów: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także rodziców i przyjaciół szkoły w tworzenie historii i tradycji placówki.

Naszą wspólną historię w postaci prezentacji multimedialnej przedstawiła Monika Stachowicz, wspominając sylwetkii zaangażowanie w kreowanie VII LO pierwszych Dyrektorów Szkoły; Ryszarda Raka i Mariusza Jarczyńskiego.

Uczniowie liceum przygotowali - pod kierunkiem Sławomiry Kobierskiej - program artystyczny, prezentujący twórczość naszego Patrona.Z wielką przyjemnością wysłuchaliśmy jego liryków, który mimo upływu lat i zmieniających się czasów, wciąż inspiruje młodych ludzi. Tłem dla artystycznych interpretacji była prezentacja multimedialna, która przybliżyła wszystkim sylwetkę K. K. Baczyńskiego.

Prezentującymi dorobek literacki K. K. Baczyńskiego byli uczniowie klasy II Med.: Gabriel Gałęziowski, Jakub Duda, Konrad Terkalski, Bartłomiej Janas oraz II Mund.: Kamil Popłoński, Mateusz Paździor. Narratorką całości tej poetyckiej opowieści była Alicja Dróżdż z klasy II Med. Całość inscenizacji uświetniła obecność naszej absolwentki, obecnie studentki pedagogiki UŚ w Katowicach Patrycji Kawy.

Po prezentacji poetyckiej prowadzący przekazali głos gościom, którzy przybyli na uroczystość. Swoje gratulacje i słowa uznania pracownikom szkoły przekazali: Arkadiusz Chęciński (Prezydent Miasta Sosnowiec),Zbigniew Byszewski (Naczelnik Wydziału Edukacji w Sosnowcu) oraz radni Miasta Sosnowiec: Wiesław Suwalski i Kamil Wnuk. Wszyscy oni zgodnie podkreślili fakt, że nasza szkoła na stałe wpisała się w region Sosnowiec-Zagórze

Na koniec  prowadzący poinformowali zebranych o towarzyszących uroczystości konkursach. Oto rozstrzygnięcie konkursów:

LINK DO ARTYKUŁU - KONKURSY BACZYN ART

Prace plastyczne zostały zaprezentowane  na ekspozycji w czasie akademii, uświetniając oprawę uroczystości.  Wszystkim, którzy wzięli udział w zaproponowanych konkursach serdecznie dziękujemy.

Następnie prowadząca oddała raz jeszcze głos Panu Dyrektorowi Tomaszowi Pawłowskiemu, prosząc o uroczyste zamknięcie obchodów 25-lecia VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sosnowcu.

Po części oficjalnej miał miejsce poczęstunek dla wszystkich gości, w czasie którego mięliśmy wszyscy okazję powspominać; już kuluarowo …

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy obchodzili z nami ten szczególny moment w historii naszej placówki.

LISTY GRATULACYJNE:

list1
list2
list3
list4
list5
list6
list7
list8
list9
1/9 
start stop bwd fwd
 

Organizatorzy, czyli zespół nauczycieli uczących przedmiotów humanistycznych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu w składzie: Sławomira Kobierska, Katarzyna Góral, Monika Stachowicz, Beata Porada, Anna Pietrzyk 

Wednesday the 19th.
Copyright 2012

©