Atrakcyjny staż w ramach projektu

Młodzieżowe Biuro Pracy Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach jest instytucją finansowaną z budżetu państwa, działającą w ramach Ustawy o Instytucjach Rynku Pracy, wszelkie usługi świadczą BEZPŁATNIE. Obecnie odbywa się rekrutacji osób do projektu „Obudź swój potencjał”. Projekt jest skierowany do osób w wieku 18-24 lata pozostających bez zatrudnienia i nieuczących się. Wsparcie przewidziane w ramach projektu zakłada indywidualne i kompleksowe podejście do każdego z uczestników, a formy pomocy zostaną tak skonstruowane aby pomagać rozwiązywać problemy konkretnej młodej osoby.

W ramach projektu zorganizowane zostaną kursy zawodowe, następnie trzymiesięczne staże za które każdy otrzymuje stypendium stażowe. Organizowane będą również kursy komputerowe i kursy prawa jazdy kat. B. Wszystkie formy wsparcia są DARMOWE, a beneficjenci otrzymują zwrot kosztów dojazdu oraz posiłek w trakcie uczestnictwa w zajęciach.
Osoby zainteresowane bardzo proszone są o kontakt osobisty od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30 w siedzibie Młodzieżowego Biura Pracy w Katowicach pod adresem Plac Grunwaldzki 8-10, parter, pokój 41a.

Informacje można uzyskać także pod numerem (32) 209-08-59 pytając o projekt „Obudź swój potencjał”.

Monday the 27th.
Copyright 2012

©