Obrady Okrągłego Stołu 2014

 

Dnia 13 listopada 2014r. w Naszej Szkole odbyły się "Obrady Okrągłego Stołu 2014".

Czytaj więcej: Obrady Okrągłego Stołu 2014

XXII Debata Młodzieżowa- fotorelacja

Dnia 12 czerwca 2012r. odbyła się XXII Debata Młodzieżowa, której teza brzmiała:  „Piłka nożna może i powinna odejść w zapomnienie – zainwestujmy w inną dyscyplinę sportową!”.

Czytaj więcej: XXII Debata Młodzieżowa- fotorelacja

XXI Debata Młodzieżowa

Dnia 7 kwietnia 2011r. miała miejsce w Naszej Szkole Debata Młodzieżowa. Teza XXI Debaty Młodzieżowej  brzmiała:  „Kobiety i polityka. W polityce polskiej jest miejsce dla kobiet”.

Gośćmi XXI Debaty Młodzieżowej byli Radna Halina Sobańska i Radny Maciej Adamiec.

Marszałkiem Debaty była Małgorzata Kicka, a rolę Woźnego Debaty pełnił Michał Leśniewski.

Po STRONIE PROPOZYCJI, uzasadniającej Tezę Debaty wystąpli:                             

- mowa o charakterze ORACJI   Dominik Pisalski (II m)                             

- mowa o charakterze REPLIKI  Michał Berft  (II m)                             

- mowa o charakterze POLEMIKI  Jessica Myjak  (III c)                             

- MOWA KOŃCOWA    Monika Jędrzejek  (III c)

Po STRONIE OPOZYCJI , negującej Tezę Debaty wystąpili:                              

- mowa o charakterze ORACJI    Aneta Kula  (II m)                              

- mowa o charakterze REPLIKI   Katarzyna Nimmergut                              

- mowa o charakterze POLEMIKI   Dorota Kula  (III c)                              

- MOWA KOŃCOWA   Krystian Glaba  (III c)

Po Stronie Propozycji głos zabrał Marcel Graczyk (I b), a po Stronie Opozycji - Konstancja Fonkiewicz (III a).   W związku ze zbliżającym się objęciem przez Polskę Prezydencji w Radzie UE tematem XXI Debaty był problem  kobiet w polskiej polityce. Debata miała na celu wykazanie roli Polek w polityce polskiej i polityce międzynarodowej, teoretycznych i realnych szans na zaistnienie kobiety w polityce, psychologicznych i społecznych uwarunkowań, regulacji prawnych oraz wyszukiwanie sposobów na ewentualną poprawę sytuacji w kontekście polityki i wymogów Unii Europejskiej.

 Ożywiona, a momentami nawet burzliwa, dyskusja w trakcie Debaty z pewnością przyniosła wszystkim uczestnikom konkluzję, że podjęta problematyka jest w warunkach polskich stale kontrowersyjną i wiąże się z perspektywą długotrwałych i wielopłaszczyznowych procesów zmian w sposobie myślenia, wychowywania, kształtowania postaw i uświadamiania politycznego.

 Tę Debatę wygrała Strona Propozycji, której Mówcy okazali się lepsi pod względem retoryki i erystyki.  

MS

 

 

XXII Debata Młodzieżowa - informacja

 

Dnia 12 czerwca 2012r odbędzie się XXII Debata Młodzieżowa, której teza brzmi: „Piłka nożna może i powinna odejść w zapomnienie – zainwestujmy w inną dyscyplinę sportową!”.
Miejsce: Mała Sala Gimnastyczna ,   Czas: 3 i 4 godzina lekcyjna
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Listy uczestników z poszczególnych klas prosimy dostarczać do mgr M. Stachowicz do dnia 11.06.2012r.
Przypominamy, że uczestników, zgodnie z zasadami Debaty typu oxfordzkiego, obowiązuje strój galowy.

Więcej artykułów…

  1. SZTUKA AUTOPREZENTACJI
Tuesday the 22nd.
Copyright 2012

©