XXII Debata Młodzieżowa- fotorelacja

Dnia 12 czerwca 2012r. odbyła się XXII Debata Młodzieżowa, której teza brzmiała:  „Piłka nożna może i powinna odejść w zapomnienie – zainwestujmy w inną dyscyplinę sportową!”.

     Marszałkiem Debaty była SYLWIA PODSTAWKA, a Woźnym Debaty był JAKUB KNIEĆ.

XXII Debata odbiegała od charakteru debaty oksfordzkiej tym, iż po obu Stronach było dwóch mówców z mowami o charakterze Polemiki.

Po STRONIE PROPOZYCJI, uzasadniającej Tezę Debaty wystąpili: ADAM MADEJ (II b) - mowa o charakterze ORACJI, MATEUSZ ZAGAJ (II b)- mowa o charakterze REPLIKI, ŁUKASZ KAMIŃSKI (II b)  - mowa o charakterze POLEMIKI, ADRIAN FILIPIAK (II b) - mowa o charakterze POLEMIKI i MARCEL GRACZYK (II b) - MOWA KOŃCOWA

Po STRONIE OPOZYCJI , negującej Tezę Debaty wystąpili: KACPER WÓJCICKI (II ng)- mowa o charakterze ORACJI, GRZEGORZ CUDAK (II ng)  - mowa o charakterze REPLIKI, KONRAD JAJO (III ag)- mowa o charakterze POLEMIKI, PATRYK ROLKA (III ag)- mowa o charakterze POLEMIKI i KAROL WICZKOWSKI (III ag) - MOWA KOŃCOWA

Po zakończeniu wystąpień Mówców głos zabrali przedstawiciele Elektorów. Po Stronie Propozycji wystąpił Konrad Ziółkowski (II b), a po Stronie Opozycji Konrad Dzięgiel (III ng) oraz Kamil Leżański (III ag).

Debata wywołała żywą dyskusję, a ilość pytań i informacji, które padły pod adresem Mówców ze strony Elektorów potwierdziła kontrowersyjność stawianej Tezy. Mówcy wykazali się świetną znajomością zasad retoryki i erystyki oraz szczegółową wiedzą z zakresu podejmowanej tematyki.  

Debatę wygrała strona Opozycji.

Gratulujemy Mówcom i dziękujemy za zaangażowanie i profesjonalne przeprowadzenie Debaty.

MS

Tuesday the 22nd.
Copyright 2012

©