Uczniowie rozszerzenia WOS w Programie Edukacji Prawnej

Dnia 25 kwietnia 2017 r. nasi uczniowie rozszerzenia WOS przeprowadzili z wolontariuszami FUNDACJI COURT WATCH POLSKA symulację rozprawy karnej, a sprawa dotyczyła nękania /stalkingu.

 

wp_20170425_001
wp_20170425_003
wp_20170425_004
wp_20170425_005
wp_20170425_006
wp_20170425_007
wp_20170425_008
wp_20170425_009
wp_20170425_010
wp_20170425_011
wp_20170425_012
wp_20170425_013
wp_20170425_014
wp_20170425_015
wp_20170425_016
wp_20170425_018
wp_20170425_019
wp_20170425_020
wp_20170425_021
wp_20170425_022
wp_20170425_023
wp_20170425_024
wp_20170425_025
wp_20170425_026
wp_20170425_027
wp_20170425_028
wp_20170425_029
wp_20170425_030
wp_20170425_031
zlogo
01/30 
start stop bwd fwd

Uczniowie w trakcie symulacji rozprawy wcielili się w role uczestników realnej rozprawy.

Był oskarżyciel, oskarżyciel posiłkowy, adwokat, oskarżony, ławnicy, protokolant, świadkowie i publiczność.

Rolę sędziego  odgrywał Pan Maciej Kilian, wolontariusz Fundacji COURT WATCH POLSKA

Program Edukacji Prawnej FUNDACJI COURT WATCH POLSKA

Celem projektu jest realne dotarcie do młodych ludzi z przekazem, który zwiększy ich świadomość prawną, wiedzę o sądownictwie oraz aktywuje postawy, które charakteryzować powinny dojrzałych obywateli zainteresowanych życiem publicznym.

Każdy biorący udział w PEP ambasador współtworzy grupę realizującą projekt na lokalnym gruncie bądź mu przewodniczy jako lider. Każdy z liderów przekazuje swoją wiedzę, ale również wchodzi w interakcję z uczniami, dzieli się doświadczeniem z sal sądowych, które nabył jako wolontariusz w ramach Obywatelskiego Monitoringu Sądów.

W projekcie wykorzystane są dwa narzędzia: symulacje rozpraw sądowych i grę planszową “Prawopolis”.

MS

Saturday the 20th.
Copyright 2012

©