Home

Wyniki wyborów do MRMS i wyniki referendum

Utworzono lokal wyborczy na małej sali gimnastycznej, który był czynny w godz. 8.00 - 12.00.  Komisja Wyborcza sporządziła listę uczniów i na jej podstawie wydawała karty do głosowania (odebranie karty uczeń potwierdzał podpisem na liście).Uczniowie - wyborcy z 25 klas szkoły pod opieką nauczyciela przybyli do lokalu wyborczego na odpowiednią godzinę według ustalonego porządku. Głosujący otrzymali od komisji wyborczej jedną kartę do głosowania. Głosować można było tylko na 1 kandydata.

W głosowaniu wzięło udział 379 uczniów, frekwencja wyniosła 68 %. 

Komisja wyborcza sporządziła protokół, który 31.10.2012r. dostarczyła do Miejskiej Komisji Wyborczej w Sosnowcu. 

 

Wyniki głosowania w ZSO nr 14:

Komisja stwierdza, iż otrzymała 357 ważnych kart do głosowania i na ich podstawie ustaliła następujące wyniki: 

 

1.Liczba osób uprawnionych do głosowania – 555

2.Liczba osób, którym wydano karty do głosowania – 379

3.Oddano kart do głosowania – 379

w tym: wyciągnięto 379

1.Kart ważnych - 357

2.Kart nieważnych - 22

    4. Głosów nieważnych oddano - 22 

    5. Głosów ważnych oddano - 357

    6. Liczba głosów ważnych oddanych na kandydatów:

Katarzyna Karaban – 158

Zachariasz Klachacz - 199

 

Okręgowa  Komisja Wyborcza z Okręgu Wyborczego nr 19 stwierdza, 

że radnym Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca VII Kadencji  

wybrany został – Zachariasz Klachacz.

 

Wyniki Referendum:

 

  • Liczba uczniów, którzy opowiedzieli się za skróceniem ostatniej długiej przerwy – 323 os.
  • Liczba uczniów, którzy byli przeciwni skróceniu ostatniej długiej przerwy – 53 os.

 QualityJoomlaTemplates.com
Monday the 27th.
Copyright 2012

©