Home

Ślubowanie klas pierwszych

Po odśpiewaniu Hymnu Polskiego nastąpiło pasowanie naszych "maluszków". Uczniowie klas pierwszych VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Sosnowcu oraz Gimnazjum Sportowego nr 24 im. Olimpijczyków Zagłębia Dąbrowskiego złożyli obietnicę uczniowską:

My uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego oraz Gimnazjum Sportowego nr 24 im. Olimpijczyków Zagłębia Dąbrowskiego

w uroczystym dniu przyjęcia nas w poczet uczniów ślubujemy:

  • Postępować zawsze zgodnie z dobrem szkolnej społeczności
  • Dbać o honor i tradycje naszej szkoły
  • Godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią
  • Dbać o piękno mowy ojczystej
  • Okazywać szacunek Dyrekcji, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły
  • Podporządkowywać się zaleceniom Dyrekcji szkoły i rady Samorządu Uczniowskiego. Dbać o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd”

Od tej chwili są  w pełni uczniami Naszej Szkoły – ZSO nr 14 w Sosnowcu, co wiąże się z przywilejami, ale także obowiązkami, jak podkreślił w swoim przemówieniu Pan Dyrektor mgr Tomasz Pawłowski.

Następnie uczniowie mieli za zadanie dokonać prezentacji swoich klas.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze ślubowania.

QualityJoomlaTemplates.com
Monday the 27th.
Copyright 2012

©